Research of trust in virtual network relationships: the case of tourism sector
Pasitikėjimo tyrimas virtualiuose tinkliniuose ryšiuose: turizmo sektoriaus atvejis

Sonata Staniulienė
2016 Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai  
The paper examines the argument that trust is of great importance in driving virtual network business relationships among economic agents towards mutually satisfactory, fair, and ethical behaviours. An extensive analysis of scientific literature on trust in network relationships is presented. In addition, the article analyses data, originating from websites and social networks on the development of trust relations, in the context of virtual networking in tourism sector. The paper provides some
more » ... vidence how new customers might use their perceptions of a website to form trust beliefs about the owner company after their first visit. The research explains how virtual network relationships among newcomers and partners form and maintain their trust beliefs about the companies they deal with in network relationships. Straipsnyje nagrinėjami pasitikėjimo svarbos argumentai virtualių tinklinių ryšių tarp rinkos dalyvių vystymui siekiant abipusiškai priimtinos, sąžiningos ir etiškos elgsenos. Pristatomi mokslinės literatūros analizės apie pasitikėjimą tinkliniuose ryšiuose rezultatai. Be to, šiame straipsnyje analizuojami apdorojant turinio analizės metodu antriniai (pateikiami internetiniuose puslapiuose ir socialiniuose tinkluose) duomenys apie pasitikėjimo arba nepasitikėjimo požymius virtualių tinklų formavimuisi turizmo sektoriuje. Straipsnyje pateikta, kaip naujų klientų internetinės svetainės suvokimas gali suformuoti pasitikėjimą įmone net ir po pirmojo apsilankymo. Tyrimu išsiaiškinta, kaip virtualūs tinkliniai ryšiai naujokams ir partneriams padeda suformuoti ir išlaikyti pasitikėjimą įmonėmis prekybinių santykių kontekste. Raktiniai žodžiai: pasitikėjimas, tinklas, tinkliniai ryšiai, internetiniai rezervacijų puslapiai, grįžtamasis ryšys.
doi:10.7220/mosr.2335.8750.2016.76.8 fatcat:2mlawpry6ffydpueyebc4onvpa