Пародия в анекдоте

Ольга Фролова
2016 Studia Rossica Posnaniensia  
doi:10.14746/strp.2014.39.5 fatcat:chx7vwbo4zan5a7geqkuz7ftpm