PERSISTENCE AS AN EXPRESSION OF COMPLETENESS SEMIOLOGICAL PROCESSES THAT TAKE PLACE IN IDIOMATIC INTENSIFIERS
СТІЙКІСТЬ ЯК ПРОЯВ ВІДНОСНОЇ ЗАВЕРШЕНОСТІ СЕМІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ У ІДІОМАТИЧНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРАХ

Iuliia Iavorska, Communal Higher Education Institution «Vinnytsia Humanities Pedagogical College»
2020 Young Scientist  
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» СТІЙКІСТЬ ЯК ПРОЯВ ВІДНОСНОЇ ЗАВЕРШЕНОСТІ СЕМІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ У ІДІОМАТИЧНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРАХ Анотація. Досліджено теоретичні питання самостійності структури і значення ідіоматичних інтенсифікаторів. На основі прикладів були розглянуті проблеми нарізнооформленості, стійкості та вклинювань. За допомогою цих трьох явищ, можна зробити висновок, що головною семантичною характеристикою ідіоматичних
more » ... ікаторів є їх інтенсивність. Категорія інтенсивності позначає наближену кількісну оцінку якості і є приватним проявом категорії кількості, а саме тієї її сторони, що характеризується як невизначена кількість. Інтенсивність є кількісна міра оцінки якості, мірою експлікативності та показником змісту комунікації. Для вираження інтенсивності у мові використовуються різноманітні засоби, що представляють такі рівнетвірні дисципліни, як фонетика, морфологія, лексикологія й синтаксис. Особливе місце у дослідженнях, присвячених засобам вираження категорії інтенсивності, приділяється вивченню лексичних засобів інтенсифікації, тому що саме цей рівень мови охоплює найбільшу кількість одиниць. Нарешті, є ряд досліджень присвячений фразеологічному способу посилення. Переважна більшість ідіоматичних інтенсифікаторів демонструє обмеження на утворення варіантів або стійкість лексичного складу. Варіанти виявлені лише в деяких ідіоматичних інтенсифікаторах. Головним аспектом розвитку ідіоматичних інтенсифікаторів як ідіоматичного знака є прагматичний аспект, матеріальним вираженням якого у ідіоматичної конфігурації є сукупна іллокутивна сила контексту ідіоматичного інтенсифікатора.
doi:10.32839/2304-5809/2020-79.1-21 fatcat:xeydxw5dsnddle66hfcjf7f2pm