Çankırı İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve TKD Çankırı Şubesi

Dursun Yağmur
2003 Türk Kütüphaneciliği  
Hepimizin bildiği ve defalarca söylendiği gibi halk kütüphanelerinin en önemli görevlerinden birisi bulundukları yörenin sosyal kültürel gelişimine katkıda bu lunup, bireylerin ömür boyu eğitimini sürdürmesini sağlamaktır. Bir düşünür, "Çağımız süratle gelişmektedir. Bu gelişmeye ayak uydurabil mek için insanın kendini sürekli geliştirmesi gerekir. Günümüzde okuma ve ki taplar çok önemlidir" der. İşte girişte yapılan tanıma da uygun olarak halkın ki taplarla buluşturulması ve okumanın
more » ... ırılması bakımından halk kütüp hanelerine çok önemli görevler düşmektedir. ' Bir halk kütüphanesinin çağdaş ve çekici hale gelebilmesi için fiziki yapı, teknolojik yenilikler, yeterli ve kaliteli personel istihdamının yanı sıra güncel yayınları okuyucularına sunmasıyla müm kün olacaktır. Tüm bu söylediklerimiz ise maddi imkanlara dayanmaktadır. Çankırı İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bu bakımdan çok şanslı denilebilir Yaklaşık dört yıl önce okumaya, kitaba, sanata, kültüre, eğitime, dolayısıyla kü tüphaneye çok önem veren Valimiz Sayın Halil Ulusoy'un ilimize atanması ve önemli ölçüde kaynak aktarması sonucu kütüphanemiz günceli yakalamıştır. Sağlanan kaynaklarla koleksiyonumuza Türk ve dünya klasiklerinin tamamına yakını, çok satanlar listesinin tamamı, ■ güncel kitaplar ve çocuk kitaplarının önemli bölümünden toplam 15.750 adet kitap alınmıştır. Ayrıca, sağlanan öde neklerle gezici kütüphanemiz yenilenmiş, dört adet bilgisayar, 88 adet raf ve ih tiyacımız kadar masa sandalye alınmıştır. Alman yeni kitaplar ve malzemeler her defasında müdürlüğümüzce ve TKD Çankırı Şubesi organizasyonu ile sanatçı ve yazarlar davet edilerek kültürel et kinliklerle halka sunulmuştur. 2002 yılı içerisinde yapılan etkinliklerimiz; 18 Ocak 2002 Musa Eroğlu konseri-Muzaffer İzgü imza-söyleşi günü, 17 Mayıs 2002 Musa Eroğlu konseri, Doç. Dr. Bülent Yılmaz konferansı, 19 Aralık 2002 Talip Apaydın-Aytül Akal konferansı, imza-söyleşi günleri ve görkemli Kütüpha ne Haftası kutlamasının yanı sıra alınan yeni kitap ve malzemelerin sergilenme si. Yapılan etkinlikler Çankırı halkı tarafından yoğun ilgi görmüş, alınan yeni ki taplar sayesinde kütüphanemiz okul kütüphanesi işlevinden kurtulup okuyucula-
doaj:87bb767124e54aa0807c8c728af2cb54 fatcat:bc2kqxslavhnjpnbcxtdjjsbga