Boldogság tényezők a pedagógusok munkájában

Ágota Kun, Anett Szabó
2017 Magyar Pszichológiai Szemle  
Háttér és célok: A munkahelyi jóllét és boldogság empirikus kutatása egyre nagyobb teret nyer már hazai viszonylatban is. Jelen kutatás a magyar pedagógusok munka során átélt boldogságának legfőbb dimenziói és jellemzői feltárását tűzte ki célul kvalitatív és kvantitatív módszerrel. Módszer: A vizsgálat részeként 297 pedagógus "Mikor él át/érez boldogságot a munkája során?" nyílt kérdésre adott válaszai, valamint Lyubomirsky és Lepper (1999) nevével fémjelzett, Szubjektív Boldogság Skálán
more » ... dogság Skálán (Subjective Happiness Scale) kapott eredményei kerültek feldolgozásra. Eredmények: A szöveges válaszok tartalomelemzése során négy fő dimenzió rajzolódott ki. A pedagógus munka-boldogság élményében a legmarkánsabb meghatározók az eredményesség és siker tényezője, a munkájukra vonatkozó értékelés és visszajelzés, a munkaélményt jelentő tényezők, valamint a társas kapcsolatok. A vizsgált háttérváltozók (pl. a nem, az elégedettség, a munkastressz, az egészségi és családi állapot) közül több is értelmezhető kapcsolatot mutat a Szubjektív Boldogság Skála globális boldogság mutatójával. Következtetések: Eredményeink ismeretében, különböző, pozitív pszichológiai intervenciós lehetőségeket is számba véve, gyakorlati megfontolásokat teszünk a munkahelyi jóllét és boldogság növelése érdekében. Ezen javaslatok nemcsak specifi kusan a pedagógusok, de más munkakörben dolgozók szempontjából is relevánsak lehetnek. Kulcsszavak: pozitív pszichológia, szubjektív jóllét, munkahelyi jóllét, boldogság, pedagógusok, tartalomelemzés Orientáció Jellemzők kellemes élet pozitív érzések, élmények, ingerek keresése elmélyült élet flow (áramlat) élményt kiváltó tevékenységek keresése, bevonódás, elmélyülés értelmes élet életesemények megértését segítő értelmezési keretek keresése, megléte 2. táblázat. A legismertebb boldogságmérő eszközök Mérőeszköz neve Szerző(k) Subjective Happiness Scale Lyubomirsky és Lepper (1999) Oxford Happiness Inventory Argyle, Martin és Crossland (1989) Oxford Happiness Questionnaire Hills és Argyle (2002) Orientation to Happiness Scale Peterson, Park és Seligman (2005) Happiness Measures Fordyce (1977) The Steen Happiness Index Seligman, Steen, Park és Peterson (2005)
doi:10.1556/0016.2017.001 fatcat:awd5tjtvnjf2hkobl3kxko4nzm