Międzynarodowa konferencja naukowa "Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka". Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r

Joanna Kowalska-Matelska, Robert Jankowiak
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
doi:10.14746/bhw.2003.17.18.21 fatcat:kte6noubyfcojj3jrcqilfamfq