Problem prekaryjnej pracy : perspektywa polityki społecznej [chapter]

Katarzyna Zamorska
2018 Prekaryjna praca kwestią społeczną?  
Wstęp Termin prekariat 1 używany jest w socjologii co najmniej od lat 80. ubiegłego wieku na określenie charakterystycznej sytuacji pracowników tymczasowych i sezonowych. Zarówno wtedy, jak i obecnie oznacza niepewne położenie osób zatrudnionych na rynku pracy. Niepewność ta jest wynikiem nie tyle samego bezrobocia, które oczywiście -zwłaszcza wysokie -sprzyja poczuciu braku bezpieczeństwa socjalnego i społecznego, co zmian, jakie w drugiej połowie XX wieku zaczęły stopniowo zachodzić w świecie
more » ... pracy. Ich specyfika sprowadza się do zastąpienia tradycyjnych umów o pracę rozmaitymi atypowymi formami, które po pierwsze nie gwarantują regularnych dochodów, a tym samym ich nie zabezpieczają. Po drugie, pozbawiają częściowo lub całkowicie ochrony przed zagrożeniami społecznymi, które są konsekwencją bezrobocia, choroby czy starości. W następnej kolejności -ograniczają częściowo lub całkowicie prawa pracownicze, by na końcu doprowadzić do zaniku tożsamości zawodowej. 1 Jest to neologizm, powstały z połączenia dwóch słów: precarious (niepewny) i proletariat (biedna klasa pracująca).
doi:10.15633/9788347386609.04 fatcat:odlysq2bwfcongnlxusw6li53e