Reactions of polyfluoroalkyl o-nitrobenzenesulfonates with tertiary amines
ポリフルオロアルキルo‐ニトロベンゼンスルホナートと第三級アミンとの反応

Hiroki YAMANAKA, Masaki KUWABARA, Masazumi OKUDO, Koushi FUKUNISHI, Mototeru NOMURA
1985 NIPPON KAGAKU KAISHI  
doi:10.1246/nikkashi.1985.1988 fatcat:esji4a7x5bewfgq4zt6gwbx4cq