Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb

Saška Štumberger
2019 Slavistična Revija  
Poimenovanja oseb in njihova slovarska obravnava se razlikujejo glede na to, ali poimenujejo osebe po bioloških ali družbenih funkcijah in dejavnostih. Predstavljena so spolno nezaznamovana poimenovanja oseb in tvorjenost spolno specifičnih poimenovanj za ženske osebe, kot jih kaže gradivo v splošnih razlagalnih slovarjih, in sicer v obeh izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika.
doaj:bfb232b0da8b465c889ae9949967e7c2 fatcat:tx5aeicasjdhra4reagh63cyie