Technologia building information modeling w pracy inspektora nadzoru inwestorskiego

Krzysztof Zima
2017 Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska  
Słowa kluczowe: BIM, budowa, inspektor nadzoru inwestorskiego Wprowadzenie Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania modelowania informacji o budynku, czyli technologii BIM (ang. building information modeling), w pracy inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiedź na pytanie, czy ta technologia może ułatwić jego pracę. Aby jednak pokazać korzyści wynikające z zastosowania BIM w praktyce na placu budowy, należy najpierw zidentyfi kować czynności, jakie w procesie budowy musi
more » ... ywać inspektor nadzoru inwestorskiego. W tym Scientifi
doi:10.22630/pniks.2017.26.2.26 fatcat:hyrtnzdfqvhkllbkfx6vcrbapu