Supplementary document for Photoluminesence enhancement at high generation rate induced by exciton localization - 5209556.pdf

Ting Zheng, Xianghong Niu, Hui Zhao, Jinlan Wang, weiwei zhao, Junpeng Lu, Zhenhua Ni
2021 figshare.com  
DOS calculation, Raman and TRPL
doi:10.6084/m9.figshare.14510679.v2 fatcat:hvynh5mzo5cphhelyltptwqaxy