To give the word its proper meaning, or deliberations on connotative equivalence in the light of the theory of linguistic worldview
Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli rozważania na temat ekwiwalencji konotacyjnej w świetle teorii językowego obrazu świata

Beata Piecychna
2011 Białostockie Archiwum Językowe  
Mamy tyle języków polskich indywidualnych, czyli jednostkowych, ile jest głów mieszczących w sobie polskie myślenie językowe. J. Baudouin de Courtenay 1 Rzeczywistość jest jedna -w językach ludzkich załamuje się ona w różny sposób. A. Wierzbicka 2 We współczesnym dyskursie naukowym dotyczącym translacji wciąż aktualna pozostaje kwestia istoty ekwiwalencji przekładowej. Nadal otwarte -jak się wydaje -pozostaje również pytanie, w jakim stopniu można oddać treść tekstu źródłowego w języku
more » ... tak, by zachować sens oryginału i jednocześnie użyć takich słów czy wyrażeń, które przynajmniej do pewnego stopnia odzwierciedlą strukturę skojarzeniową autora i -po części -odbiorców tekstu źródłowego. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: skąd biorą się pewne rozbieżności w asocjacjach danych grup społecznych oraz w jaki sposób można przełożyć na język docelowy swoisty obraz świata 3 danej społeczności, zawarty w poszczególnych słowach, czyli -innymi słowy -w jaki sposób można zachować ekwiwalencję konotacyjną przekładu. Inspiracją do napisania tego artykułu stały się słowa Wojtasiewicza dotyczące procesu translacji, a mianowicie: "Operacja tłumaczenia tekstu a sformułowanego 1 De Courtenay J. B., O języku polskim, Warszawa 1984, s. 19. 2 Wierzbicka A., O języku -dla wszystkich, Warszawa 1965 Niniejsza praca skupia się na leksykalnym aspekcie językowego obrazu świata.
doi:10.15290/baj.2011.11.11 fatcat:scwozsptwzaclinxtaquuad3uu