5G Mobile Communications [book]

Wei Xiang, Kan Zheng, Xuemin Shen
2017
doi:10.1007/978-3-319-34208-5 fatcat:bdnyhcgvanbibhswqrjmxf554u