343.711 PROVALJIVANJE KAO OBLIK IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE

Msc Čimburović
unpublished
Krivična dela protiv imovine, predstavljaju grupu krivičnih dela, koja su se istorijski gledano, vršila od najstarijih vremena. Ona obuhvataju one zabranjene delatnosti, čijim izvršenjem se ide na postizanje određene imovinske dobiti na način koji je protivan imperativnim zakonskim propisima. Teška krađa, predstavlja jedan od najčešćih načina izvršenja ovog krivičnog dela, a manifestuje se kroz oduzimanje tuđe pokretne stvari u nameri pribavljanja sebi ili drugom protivpravne imovinske koristi.
more » ... imovinske koristi. Način izvršenja, ogleda se kroz obijanje, provaljivanje i savlađivanje većih prepreka, kada je učinjeno od strane više lica, na naročito opasan ili drzak način, od strane lica koje je kod sebe prilikom izvršenja imalo oružje ili opasno oruđe, za vreme požara, poplava ili zemljotresa i iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja drugog lica. Posebno mesto u ovom sistemu načina izvršenja krivičnog dela teške krađe, zauzima provaljivanje, s obzirom da se u praksi pojavljuje kao njegov najčešći oblik. Ključne reči: Teška krađa, provaljivanje, krivično delo, nedozvoljena imovinska korist, tuđa stvar, prisvajanje. UVOD U teoriji krivičnog prava, krivična dela protiv imovine, nsjčešće se definišu kao imovinska krivična dela, mada se za njihovo označavanje sreću i nazivi kao što su na primer "krivična dela protiv svojine" ili "krivična dela protiv dobara". Ova vrsta krivičnih dela, predstavlja jednu jedinstvenu i posebno inkriminisanu grupu krivičnih dela, koja je sankcionisana i propisima našeg pozitivnog prava. Prilikom njihovog sankcionisanja, nije od značaja vrsta imovinekoja se napada, način na koji se to čini i posledice koje nastaju prilikom izvršenja dela. Kao zaštitni objekt, u ovom slučaju pojavljuje se imovina u užem smislu (kao što su na primer materijalna dobra u vidu raznih predmeta odnosno pokretnih stvari) a zatim i interesi i imovinska prava, odnosno imovina u širem smislu. * Osnovni sud Bečej.
fatcat:jwpmoh33vnatjlgywwy4sdz5ma