性質

Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI, Ryosuke HONMA, Hirosuke TABE, Tamao YAMASHITA, Koichi KUDO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Shiro YOSHIMATSU, Ryuichi NAKAGAWA, Taturo MITUI (+12 others)
1965 Tetsu to hagane  
doi:10.2355/tetsutohagane1955.51.5_1071 fatcat:474fhgz2tbf33ndehuzir2v7re