19.Yüzyılda Erzincan Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar(1839-1914)

Kübra YANAK
2021 Mavi Atlas  
Öz İlk örnekleri 16. yüzyıl Avrupası'nda karşımıza çıkan yerel tarih çalışmaları, özellikle 19. yüzyılda yoğunluk kazanmaya başladı. Yerel tarihin konusunu belirli bir mahal ve burada yaşayan insanların hikâyeleri oluşturmaktadır. Bu alanda ülkemizdeki ilk örnekler Osmanlı döneminde ortaya çıkmış ve Cumhuriyet döneminde ilerleyen tarih disiplini çerçevesinde daha da önem kazanmıştır. Yerelin kendine has özelliklerini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmalar arasında şehir tarihi çalışmaları ise
more » ... irçok araştırmacının daha fazla dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı dönemine ilişkin yerel tarih çalışmalarının en zengin örnekleri 19. yüzyıl ile ilgili olanlardır. Bu dönemde zenginleşen kaynaklar, yerel tarih çalışmalarının artmasına vesile olmuştur. 19. yüzyıl şehir tarihi literatürüne yakın zamanda Erzincan tarihi ile ilgili yeni bir çalışma eklendi. Nurettin Birol tarafından yapılan bu çalışma, 19. yüzyılda Erzincan şehrini pek çok yönden ele almaktadır. Abstract Local history studies, the first examples of which appeared in Europe in the 16th century, started to gain intensity especially in the 19th century. The subject of local history is the stories of a particular locality and the people living there. In this field, the first examples in our country emerged in the Ottoman period and gained more importance in the Republic period, within the framework of the developing history discipline. Among these studies which aim to reveal the unique characteristics of a region, urban history studies have attracted more attention of many researchers. In this context, the richest examples of local history studies related to the Ottoman period are those related to the 19th century. The resources enriched during this period contributed to the increase in local history studies. A new study on the history of Erzincan has recently been added to the 19th century urban history literature. This study by Nurettin Birol deals with many aspects of the city of Erzincan in the 19th century.
doi:10.18795/gumusmaviatlas.878851 fatcat:6gfnnzvo7je5xa5o3m2jdmdvda