Phaselis ve Çevresinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ile Mekânsal ve Zamansal Olarak Değerlendirilmesi

Furkan GENİŞYÜREK, Şimal ERTEK, Mustafa ERTÜRK
2022 Zenodo  
Bu çalışmanın amacı Phaselis ve çevresinin 1984, 2002 ve 2021 zaman periyotlarında çalışma alanı içerisinde nemlilik, bitki örtüsü ve arazi yüzey sıcaklığı üzerindeki etkilerin zamansal ve mekânsal olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinin kullanılarak değerlendirilmesidir. Çalışmada Landsat 5 TM-7 ETM+ ve Landsat 8 OLI-TIRS uydu görüntüleri kullanılmış ve üç farklı analiz gerçekleştirilmiştir. Analizlerin ilk aşamasında çalışma sınırlarına ait olan Arazi
more » ... Sıcaklık (AYS) değerleri, uydu görüntülerinin Termal Kızılötesi (TIR) bantlarından görüntü işleme teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. İkinci aşamada ise çalışma alanına ait arazi yüzey nemlilik değerlerini tespit edebilmek için uydu görüntülerinin Kısa Dalga Kızıl Ötesi (SWIR) ve Yakın Kızıl Ötesi (NIR) bantlarından Normalize edilmiş Nem Fark İndeksi (NFNI) yöntemi kullanılmıştır. Son aşamada sahadaki yeşil bitki dağılımları, uydu görüntülerinin Kırmızı (RED) ve NIR bantlarından Toprağa Ayarlı Bitki İndeksi (SAVI) yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen arazi yüzey sıcaklığı, yüzey nemlilik değerleri ve bitki örtüsü arasındaki ilişki, istatistiksel olarak Getis-Ord Gi* (Sıcak Nokta Analizi) yöntemi aracılığıyla test edilmiş, mekânsal ve zamansal olarak Phaselis ve çevresindeki bitki tahribatının arttığı, arazi yüzey sıcaklığının yükseldiği, bitki alanlarının daralması sonucu yüzey nem değişiminde artışın meydana geldiği belirlenmiştir.
doi:10.5281/zenodo.7351470 fatcat:mvqopobzq5fabpgppzpkxog6um