FEATURES OF THE STRUCTURE AND HEMOMICROCIRCULATORY BED OF RADIATING CROWN UNDER TWO-WEEK INFLUENCE OF OPIOIDS IN THE EXPERIMENT

A. V. Zinko
2015 Clinical anatomy and operative surgery  
Оригінальні дослідження 44 Клінічна анатомія та оперативна хірургія -Т. 14, № 3 -2015 УДК 611.813:615.212.7]-018.1-08 А.В. Зінько Кафедра нормальної анатомії (зав. -доц. В.Б. Фік) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРОМЕНИСТОГО ВІНЦЯ ЗА УМОВ ДВОТИЖНЕВОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Резюме. Стаття присвячена проблемі впливу опіоїду на стан ангіоархітектоніки, мікро-та ультраструктурної організації
more » ... ої організації променистого вінця кінцевого мозку. Дослідження проведено на 24 статевозрілих білих щурах-самцях, віком 3,0-4,5 місяців і масою тіла 180-220 г. Застосовано метод ін'єкції судинного русла, гістологічний, електронномікроскопічний, морфометричний та статистичний методи дослідження. Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки променистого вінця кінцевого мозку дозволив оцінити ступінь його васкуляризації після двотижневого введення налбуфіну. Результати свідчать про зв'язок між глибиною мікро-та ультраструктурних перетворень променистого вінця щура під впливом опіоїду та морфометричними показниками його гемомікроциркуляторного русла. Ключові слова: променистий вінець, структура, гемомікроциркуляторне русло, опіоїд, експеримент.
doi:10.24061/1727-0847.14.3.2015.11 fatcat:iokt5lik7bfntlhxpvqfdankfi