ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКМЕОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ольга Очеретна, Національний університет «Одеська морська академія»
2019 Педагогічні науки теорія історія інноваційні технології  
У статті актуалізовано проблему якості освіти в контексті сучасної компетентнісної парадигми, реформування освітнього простору та впливу на них економічного фактору. Звернено увагу на людиноцентричний аспект якості освіти, у межах якого враховано як суспільно-потребовий контекст, так і індивідуальнопотребовий. Акцентовано значущість економічної компетентності майбутнього фахівця, яка кореспондується за функцією з інтегральною компетентністю та може бути застосована як у межах професійної
more » ... сті, так і в соціокультурному просторі в цілому. У цьому ракурсі розглянуто потенціал акмеологічних технологій, які є зручним, сучасним та дієвим педагогічним засобом розвитку особистості та її професійного зростання, зокрема впливаючи і на економічну компетентність особистості. Ключові слова: якість освіти, економічна компетентність майбутнього фахівця, акмеологічні технології, економічний потенціал акмеологічних технологій.
doi:10.24139/2312-5993/2019.07/265-276 fatcat:d5jbxnkxtnhlteuz3cwxned6s4