INTERNETSKA MEDIJSKA PREZENTACIJA SIROMAŠTVA SA STANOVIŠTA GRAJSOVOG "PRINCIPA KOOPERATIVNOSTI" I LIČOVOG "PRINCIPA UČTIVOSTI"

Dubravka Valić Nedeljković
2012 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
U radu se predstavljaju rezultati analize teksta i komentara na tekstove o siromaštvu i socijalnoj isključenosti onlajn izdanja B92 sa stanovišta Grajsovog "principa kooperativnosti" i Ličovog "principa učtivosti". Jedinica analize je konverzaciona koju čine komunikativni činovi: novinarski tekst i komentari korisnika sajta B92.net. Cilj je da se uoči kako komuniciraju tekst i komentari kao i komentari međusobno u odnosu na jezičke izbore koji (ne) zadovoljavaju "princip kooperativnosti" i
more » ... cip učtivosti", tačnije njihove kategorije i maksime.
doi:10.19090/gff.2012.1.251-267 fatcat:ndy42zwivvhnxbks2sgkat4iqq