Alpha-fetoprotein-producing Pancreatic Acinar Cell Carcinoma

Yang-Chao Lin, Po-Huang Lee, Yu-Tung Yao, Jong-Kai Hsiao, Jin-Chuan Sheu, Chien-Hung Chen
2007 Journal of the Formosan Medical Association  
doi:10.1016/s0929-6646(08)60025-x pmid:17711801 fatcat:emzawabmqjfa7mhgza2ujhhupu