Anne Ormisson 60

Raik-Hiio Mikelsaar
2014
Ettevõtlikust ja edasipürgivast noorest TRÜ arsti- teaduskonna 1967. aastal lõpetanud arstist sai pediaater, kes töötas esialgu Võru, siis Viljandi Rajooni Keskhaiglas. Alates 1971. a on A. Ormisson olnud seotud Tartuga: ta alustas jaoskonnapediaatrina ja osakonnajuhatajana lastepolikliinikus, 1975. a kaitses meditsiinikandidaadi kraadi teemal "Piimahappe- koormuse mõju happe-alustasakaalule pneumooniaga väikelastel", seejärel töötas Tartu linna peapediaatrina.
doi:10.15157/ea.v0i0.9392 fatcat:2sjxt7nhpjc3bjj2slyvwmqhay