CFD INVESTIGATION OF GASODYNAMIC PROCESSES IN WELD TEES OF MAIN GAS PIPELINES

Ya.V. Doroshenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Як модель турбулентності була вибрана SST (shear stress transport) модель, у якій виконується вибір між k-ω (поблизу стінки) і k-ε (далеко від стінки) моделями. Результати моделювань були візуалізовані побудовою полів швидкостей газового потоку, кінетичної енергії турбулентності та тиску в повздовжніх перерізах трійників, ліній течії у їхній внутрішній порожнині. Виконано аналіз газодинамічних процесів у внутрішній порожнині зварних трійників газопроводів із різним діаметром відводу.
more » ... вплив зменшення діаметра відводу зварних трійників на фізичну картину руху ними газового потоку. Знайдено пояснення причин зміщення поля максимальної швидкості газового потоку у відводі трійника від набігаючої стінки у сторону середини відводу під час зменшення діаметра відводу трійника. Визначено втрати тиску в усіх трійниках, для яких виконувалось моделювання. За втратами тиску визначено коефіцієнти місцевого опору кожного досліджуваного трійника та втрати в ньому гідродинамічного напору.
doi:10.32838/2663-5941/2020.1-2/06 fatcat:xh27lknyarbqdhlq3lvt5jovxi