İdari Yargılama Hukukunda Mahkeme Kararlarının Açıklanması

Kürşat ERSÖZ
2017 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZ İdari yargılama hukuku disiplini içerisinde ilk derece mahkemeleri veya kanun yollarına başvurularak gidilen mahkemelerin, yaptıkları yargılama neticesinde verdikleri kararlarda ortaya çıkan maddi hatalar veya anlam karışıklıklarına ilişkin, gidilmesi öngörülen Açıklama kurumunun izah edilmesi ve uygulamadaki sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. İdari yargılamada ilk derece veya temyiz sonucu verilen kararlara ilişkin ortaya çıkacak maddi hatalar ve anlam karışıklıkları dışında bu
more » ... ların yeteri açıklıkta olmaması veya birbiri ile çelişen hüküm fıkraları içermesi de rastlanılan durumlardır. Çalışmada yukarıda belirtilen bu problemlere yönelik yargılama sonunda verilen kararların yeterli açıklıkta olmaması, kararda  ABSTRACT It has been requested that the first instance courts or the courts which are sent to the legal remedies in order to explain in the perspective of administrative jurisdiction laws and the problems of the application and disclosure of the correcting institutions and correcting the mistakes that are expected to be made in relation to the material mistakes or meaning confusion arising out of the judgements made by them. In study we also try to make a solution for confusing judgement paragraph and not enough to be understandable judgement paragraph. For this purpose we decided to prepare a study about how we can make a clear the judgement paragraph and how we can correcting the mistakes in the judgement paragraph.
doi:10.15337/suhfd.368021 fatcat:pyewo7l6kzhwpjojvf6p26wws4