СТРАТЕГІЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ЗНАНЬ

Yu. V. Voronenko, O. P. Mintser
2017 Медична освіта  
У статті розглянуто та обґрунтовано нову концепцію передавання знань у системі післядипломної медичної освіти, засновану на активізації та адаптації системи передавання знань, можливості розроблення та впровадження освітніх стандартів. Робота побудована на даних, отриманих при дослідженні підготовки 450 лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3», у процесі навчання яких використовувалася система управління навчанням «Ilias». Визначено можливість реалізації головного
more » ... головного педагогічного принципу диференціації (індивідуалізації) в процесі навчання, зокрема дистанційного, при введенні в навчальні програмні середовища адаптивних та інтелектуальних технологій.
doi:10.11603/me.2414-5998.2017.3.7780 fatcat:eju2w6ua7jbsxdafuyucg4cev4