X-RAY DIFFRACTION OF A Ti-Ta-Nb ALLOY PROCESSED BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Andreea Daniela Vulcan, Doina Răducanu, Vasile Cojocaru
2012 Bull., Series B   unpublished
În prezenta lucrare au fost investigate caracteristicile structurale ale aliajului Ti-25Ta-25Nb supus deformării plastice severe (SPD) prin procedeul de laminare acumulativă (ARB) prin tehnica de difracţie cu raze X (XRD). Investigaţiile XRD au dezvăluit faptul că faza iniţială, β, se divide în două sub-faze β (β1 si β2) printr-un mecanism de tensiune indus, ca urmare a intensităţii de deformare mari. Stabilitatea fazei β a fost dictată de compoziţia aliajului şi influenţează comportamentul
more » ... comportamentul deformări. Un aspect general este faptul că, gradul de deformare al straturilor nu este omogen. Prin urmare toate probele prezintă o textură puternică, fapt ce va fi prezentat în următorul articol, indicând faptul că aliajele de Ti-β-în acest caz, aliajul Ti-25Ta-25Nb-pot fi folosite în noile aplicaţii medicale, datorită proprietăţilor lor favorabile. In the present paper the structural characteristics of Ti-25Ta-25Nb alloy subjected to severe plastic deformation (SPD) by accumulative roll-bonding (ARB) process have been studied by XRD investigations. The XRD investigations revealed that the initial β phase is divided in two β sub-phases (β1 and β2) through a stress induced mechanism, as a result of the high intensity deformation. The β phase stability was dictated by the alloy composition and influenced the deformation behaviour. A general aspect is that the deformation degree of the layers is not homogeneous. Therefore, all samples present a strong texture, which will be presented in a future article, indicating that the promising β-Ti alloys-in this case Ti-25Ta-25Nb alloy-can be used in new medical applications, due to their favourable properties.
fatcat:ks7t4n62ozhc5ghj6dt6oviyza