Ispitivanje eksplicitnog i implicitnog stava prema pretilima kod studenata pomagačkih struka

Iva Kuculo, Etelka Kožar, Ajana Löw
2018 Psychological Topics  
Cilj je istraživanja bio ispitati eksplicitni i implicitni stav prema pretilim osobama kod studenata nekih pomagačkih struka u Hrvatskoj. U istraživanju je sudjelovalo 429 sudionika, studenata psihologije i socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu. Stav je ispitan eksperimentalnom manipulacijom fotografije osobe kojoj je varirana težina (implicitna mjera) i upitnikom (eksplicitna mjera). Negativan je stav prema pretilima utvrđen i na implicitnoj i na eksplicitnoj mjeri. Dobivena je značajna
more » ... u procjenama radne uspješnosti i u procjenama triju dimenzija ličnosti osobe s obzirom na tjelesnu težinu na fotografiji. U odnosu na osobu prosječne težine sudionici su pretilu osobu procjenjivali manje radno učinkovitom, emocionalno nestabilnijom, manje ekstravertiranom i manje otvorenom prema iskustvima. Iako su studenti psihologije, u odnosu na studente socijalnog rada, "strože" procjenjivali obje osobe, interakcija tjelesne težine na fotografiji i vrste studija procjenjivača nije utvrđena. Sudionici su u prosjeku iskazali i umjerenu razinu eksplicitnoga negativnog stava prema pretilima. Utvrđena je i povezanost negativnog stava s desničarskom autoritarnosti. Implicitne su mjere bile značajno, ali nisko povezane s eksplicitnom, što upućuje da postoji "prikriveni" dio stava koji zahvaća samo implicitna mjera. Dobiveni rezultati daju uvid u nedovoljno istražene spoznaje o stavu prema pretilima kod pomagačkih struka u Hrvatskoj te mogu biti korisne smjernice za programe smanjenja negativnog stava.
doi:10.31820/pt.27.3.1 fatcat:t3mt64xf2bgrffjobzlgrma6oa