Örgütsel Dışlanmanın İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Adnan YOLDAŞ, Burhan KILIÇ, Mesut KARAMAN
2020 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi  
The aim of this study was to determine the impact of organizational exclusion on job performance and intention to quit.
doi:10.29249/selcuksbmyd.683115 fatcat:zejpsqdzcnazde3pgc32ieshwm