Institutionel økonomi og social kapital teori

Gert Tinggꜳrd Svendsen, Esben Bergmann Schjødt
2004 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Institutionel økonomi og social kapital teori: Et integreret perspektiv på økonomisk vaekst 1 Med udgangspunkt i institutionel økonomi og social kapital teori argumenterer vi for, at social kapital vil kunne nedbringe transaktionsomkostningeme og denned øge den økono miske vaekst i et samfund, Fire centrale tillidsmål, som samlet benaevnes social kapital, viser således, at der i Danmark er ca. tre gange mere social kapital mellem aktørerne end i Rusland. En mulig forklaring herpå er, at
more » ... erpå er, at socialistisk diktatur og magtcentralisering ødelaegger tilste devaerelsen af social kapital over tid, mens et langvarigt konstitutionelt demokrati opbygger den. Endvidere forklarer social kapital dele af indkomstens størrelse i begge lande. Denned tyder de foreløbige resultater på, at social kapital virkelig er en ny produktionsfaktor, som kan medvirke til at forklare, hvorfor nogle lande er rige, mens andre er fattige. Samtidig il lustrerer de nuvaerende begivenheder i Rusland, at der eksisterer en fundamental mangel på social kapital, som truer med at undergrave den langsigtede økonomiske vaekst.
doi:10.7146/politica.v36i2.69892 fatcat:gzmhg2dwhvgexcinrfu364soqi