Reaksie op die artikel "'n Ekokrities-filosofiese perspektief op die kortverhaal 'Katvoet' (Riana Scheepers)" deur Carien Smith (Tydskrif vir Geesteswetenskappe 58(2):310-329)

Susan Meyer
2018 Tydskrif vir Geesteswetenskappe  
doi:10.17159/2224-7912/2018/v58n3a14 fatcat:7gqv22cykbgajoofwjy5odlhbi