Libertatea individuală din perspectiva reținerii și a principiului proporționalității

Vizdoagă Domnița
2022 Revista Institutului Naţional de Justiţie  
Deși sunt admise unele limitări a dreptului la libertate, acestea se cer aplicate în strictă conformitate cu legea, garantând protecţia oricărei persoane împotriva detenţiei arbitrare sau abuzive, mai cu seamă că efectele unor astfel de încălcări pot produce consecinţe iremediabile. Având în vedere faptul că reţinerea este o ingerinţă severă a agenţilor statului într-un drept fundamental, mecanismele folosite pentru aplicarea acestei măsuri de constrângere procesuală se cer a fi supuse celor
more » ... dure exigenţe, în special, temeiurile, motivele, procedura și garanţiile de asigurare a respectării drepturilor persoanei reţinute. În prezentul studiu, atingerea adusă libertăţii individuale prin reţinere a fost cercetată din perspectiva principiului proporţionalităţii, în vederea aprecierii oportunităţii aplicării acesteia, fiind analizată bănuiala rezonabilă, complexitatea urmăririi penale, caracterul infracţiunii investigate, conduita făptuitorului și multe alte circumstanţe, ce influenţează necesitatea limitării libertăţii pe o durată scurtă de timp.
doi:10.52277/1857-405.2022.2(61).01 doaj:d481ddf39af34be180bdc79e749aa9e9 fatcat:cpjwinlzrnfkzhwuli4qoos3zy