Interpretacja pojęcia munus w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium

Anna Słowikowska
2015 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
doi:10.18290/rh.2015.63.8-9 fatcat:vn6v64qxdvehxh3vqzthyxfh3a