Skin stem cells as an object for cryopreservation. 1. Skin stem reserve
Стволовые клетки кожи как объект криоконсервирования. 1. Стволовой резерв кожи

Nataliya Volkova, Svetlana Mazur, Vitaliy Kholodnyy, Aleksandr Petrenko
2014 Problems of Cryobiology and Cryomedicine  
Реферат: Обзор содержит сведения о спектре, свойствах и локализации резидентных стволовых/прогениторных клеток кожи. Рассмотрены популяции эпителиальных и дермальных стволовых клеток (СК), стволовых клеток меланоцитов и подкожной жировой клетчатки. Они представляют собой перспективный объект для криобиологических технологий и организации низкотемпературных банков для нужд теоретической и экспериментальной биологии, общей и персонифицированной медицины, а также для создания биоинженерных
more » ... нтов тканей и искусственных органов. Ключевые слова: кожа, стволовые клетки, эпителий, дерма, подкожная жировая клетчатка, меланоциты. Реферат: В обзорі наведено відомості про спектр, властивості та локалізацію резидентних стовбурових/прогеніторних клітин шкіри. Розглянуто популяції епітеліальних і дермальних стовбурових клітин (CК), стовбурових клітин меланоцитів і підшкірної жирової клітковини. Вони є перспективними об'єктами для кріобіологічних технологій і організації низькотемпературних банків для потреб теоретичної та експериментальної біології, загальної та персоніфікованої медицини, а також для створення біоінженерних еквівалентів тканин і штучних органів.
doi:10.15407/cryo24.01.003 fatcat:hgqvabv4yfgltpaiswmxpw36ne