ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Julia M. Tverdokhlib
2019 Epistemological Studies in Philosophy Social and Political Sciences  
Стаття присвячена проблемі дефініювання ключових термінів та понять теорії інформаційно-психологічних операцій. Автором запропоновано власні дефініції ключових термінів та понять, що дозволить уникнути плутанини та двозначності в розумінні понятійно-категоріального апарату та сприятиме становленню теорії інформаційно-психологічних операцій, як самостійної сучасної науки.
doi:10.15421/341932 fatcat:eucz2jrlk5enrmj774wjmlaguu