Kísérletek az ifjúsági kultúra meghaladására : Az első magyarországi koncepcióalbumok (1971–1973)

Dániel Radnai
2020 Replika  
Dolgozatomban a koncepcióalbum mint sajátos mediális konstrukció jellegzetességeivel, fogalmi kérdéseivel és a Kádár-kori magyar popzenében betöltött szerepével, funkcióival foglalkozom. Elsőként a koncepcióalbumok definiálásának nehézségeit vázolom, kiemelve azokat a kulcsfogalmakat, amelyek révén megragadhatók e mediális forma legfontosabb történeti sajátságai. A tanulmány második részében három igen korai magyar koncepcióalbum-kísérletet − Illés-együttes: Human Rights (1971); Omega együttes:
more » ... Szvit (1973); Bergendy-együttes: Hétfő / Hét Fő (1973) – mutatok be részletesen, majd az effajta pop-rock zenei lemezek hazai recepcióját a divat, az occidentalizmus és az esztétizálás képzetkörei mentén értelmezem.
doi:10.32564/115-116.8 fatcat:blodjyxdmva7tarvnib5oobm3y