Artur Dariusz Kubacki, Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher, Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2015, 283 strony

Lech Zieliński
2016 Rocznik Przekładoznawczy  
doi:10.12775/rp.2016.021 fatcat:sjq7cdszqbb6pkckgt5ul7b6n4