Diyabetlilerde Kendi Kendine Kan Şekeri İzlemi ile HbA1c ve Diyabet Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

Selda Çelik, Cemile İdiz, Elif Bağdemir, Sevim Purisa, Nevin Dinççağ, İlhan Satman
2018 Journal of Nutrition and Dietetics  
Amaç: Bu çalışma diabetes mellitus nedeniyle izlenen hastalarda kan şekeri ölçüm sıklığı ile diyabet regülasyonu ve diyabetin komplikasyonları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma 951 diyabetli hastanın (tip1= 90, tip2= 861) dosyalarının retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, boyu, ağırlığı, diyabet tipi, diyabet süresi, diyabet tedavisi, hemoglobin A1c (HbA1c) değeri, nöropati varlığı, nefropati varlığı,
more » ... nefropati varlığı, diyabetik ayak varlığı, hipertansiyon varlığı, kan şekeri ölçüm sıklığı bilgileri not edilmiştir. Kan şekeri ölçüm sıklıklarına göre hastalar 3 gruba ayrılmıştır: haftada en az iki gün toplam 8 kez kan şekeri ölçümü yapanlar (grup 1), haftada iki günden az ve 8 ölçümden az kan şekeri ölçümü yapanlar (grup 2), düzensiz kan şekeri ölçümü yapmalarına rağmen doktor kontrolüne gelmeden önceki 2 gün içerisinde 8 kez kan şekeri ölçümü yapanlar (grup 3). Bulgular: Hastaların 548'i kadın, 403'ü erkek, ortalama yaş 58.12±13.17 yıldır. Gruplar arasında HbA1c (p<0.001) ve diyabet süresi (p<0.001) parametrelerinde anlamlı fark belirlenmiştir. Hastaların kan şekeri ölçüm sıklığı ile diyabet tipi (p<0.001), diyabet tedavi şekli (p<0.001), retinopati varlığı (p<0.001), nefropati varlığı (p<0.001), hipertansiyon varlığı (p<0.001) arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Sonuç: Doğru ölçüm tekniği ve güvenilir kan şekeri ölçüm aletleri ile yapılan kan şekeri ölçümü, hastanın diyabeti tanıması ve yönetmesine imkân tanımakla birlikte diyabete bağlı gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.
doi:10.33076/2018.bdd.296 fatcat:uknsvemphngjdjjnzziophfame