Polinomis positius i desigualtats polinomials *

Carlos Andradas
2005 Societat Catalana de Matemàtiques   unpublished
Resum La caracterització dels polinomis positius sobre tot l'espai afí R n fou l'objecte del problema 17 de Hilbert, resolt per Artin el 1929. Arran d'aquest mateix, s'han plantejat nombrosos problemes colaterals relatius a propietats dels con-junts de l'espai afí definits per desigualtats polinomials (anomenats semialge-braics) i la caracterització dels polinomis positius sobre ells. En aquest article s'ofereix una exposició dels principals resultats sobre aquest tema.
fatcat:vxwkfc7gtrbvzohlp5d44dtvvi