Procjena konkurentnosti brodograđevne industrije u Rusiji
Assessment of Competitiveness of Shipbuilding Industry in Russia

Irina R. Tulyakova, Elena Gregova, Victor V. Dengov
2017 Naše More (Dubrovnik)  
Russia has a rich centuries-old tradition of naval and civilian shipbuilding. Upon the end of the ideological confrontation, the competition of the main sea-faring nations of the world took on the new and at the same time -more traditional form for the market economy. The global economic crisis and the decrease of the freight traffic, including the sea freight, led to the exacerbation of the competitive struggle in this market. Whereas the Naval Engineering and Armament (NEA) in Russia are at a
more » ... in Russia are at a very high level, which is proved by the position Russia holds within the global markets of this kind of production, the civilian shipbuilding is not only unable to compete in the global market, but even barely present on the domestic one. The future of the civilian shipbuilding is in such promising niches as the development of the equipment for the exploration of the Arctic oil fields, the iceboats for the maintenance of the Northern Sea Route, and the sea-and river-going vessels for the domestic operations. In this article, the authors analyse the current state policy in regards of both civilian and naval shipbuilding, the position of Russia in the global market of the NEA, assess the current state of this industry and the competitive potential of the Russian Federation, reveal the problems and consider the prospects for the development. The analysis is based on the rich factual material and the available statistical data. The careful study and its results allowed the authors to come to the certain conclusions and to provide advice for the improvement of the state policy in regards to the shipbuilding. Sažetak Rusija ima bogatu, stoljećima dugu tradiciju gradnje vojnih i civilnih brodova. Po prestanku ideoloških sukoba, glavne pomorske države diljem svijeta natječu se u novom i istovremeno tradicionalnijem obliku tržišne ekonomije. Globalna ekonomska kriza i smanjenje ukupnoga prijevoza robe, uključujući pomorski prijevoz, doveli su do žešće borbe za konkurenciju na ovom tržištu. Dok je u Rusiji vojno inženjerstvo i naoružanje (NEA) na vrlo visokoj razini, što dokazuje položaj koji Rusija drži na globalnom tržištu u ovom polju, civilna brodogradnja, ne samo da se ne može natjecati na globalnom tržištu, već je i jedva prisutna na domaćemu. Budućnost brodogradnje civilnih brodova leži u prostoru za razvoj opreme za istraživanje arktičkih naftnih polja, ledolomcima za održavanje morskih puteva na Sjevernom moru, te morskim i riječnim brodovima za domaće potrebe. U ovom radu autori analiziraju sadašnju nacionalnu politiku civilne i vojne brodogradnje, mjesto Rusije na globalnom tržištu vojnog inženjerstva i naoružanja, procjenjuju sadašnje stanje ove industrije i konkurentski potencijal Ruske federacije, otkrivaju problem i razmatraju mogućnosti za razvoj. Analiza se temelji na značajnoj bazi podataka i raspoloživim statističkim podatcima. Pažljivo istraživanje i rezultati toga istraživanja omogućili su autorima da donesu određene zaključke i daju prijedloge za poboljšanje državne politike u brodograđevnoj industriji. KEY WORDS civil shipbuilding military shipbuilding naval equipment branch problems state support KLJUČNE RIJEČI civilna brodogradnja vojna brodogradnja opremanje ratnih brodova problemi sa sporednim granama državna potpora
doi:10.17818/nm/2017/3.6 fatcat:u6tgb4re4vb6bd6nfqpxcy3gqy