Polskie słownictwo drukarskie przełomu XIX i XX wieku. Postulaty badawcze

Beata Jarosz
2021 Prace Językoznawcze  
Artykuł dotyczy fachowego słownictwa drukarskiego przełomu XIX i XX w., które nie stałosię dotychczas przedmiotem lingwistycznego opisu. Autorka wykazuje zasadność podjęciabadań nad tym wycinkiem polskiej leksyki, szczegółowo określa zadania badawcze i przywołujeliczne publikacje (specjalistyczne podręczniki, poradniki i periodyki) stanowiącewartościowe źródła materiału empirycznego. Wskazuje ponadto przykładowe nazwy,które zostały uwzględnione w dawnych leksykonach specjalistycznych (np.
more » ... a)i we współczesnych słownikach polszczyzny ogólnej (np. korekta), co potwierdza funkcjonowanieposzczególnych określeń w szerszym obiegu oraz stabilność części drukarskiejnomenklatury. Autorka uwypukla także konieczność weryfikacji dotychczasowych ustaleń,uzupełnienia danych leksykograficznych (np. uwzględnienia feminatywów typu linotypistka)oraz stworzenia specjalistycznego słownika i korpusu tekstów z zakresu drukarstwa.
doi:10.31648/pj.7027 fatcat:rfhrkolg5rajxidz52nbmu77au