O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa

Artur Laska
2020 Teoria Polityki  
The author reminds us of the need to view politics both as an objective and subjective phenomenon. He postulates that her study should combine analytical-empirical approach with interpretation. In his understanding, the latter is not identical with the studied reality, but is an attempt to objectify knowledge. The instrumental and mechanistic approach to political processes is completely inadequate, because it ignores the role of emotions, intentions, intelligence, human will and awareness.
more » ... and awareness. Political research, however, cannot be limited to interpretation. It is equally important to take into account the structural and material determinants of politics, as well as nature and species. As a result, a conscious researcher has a difficult task to integrate the complex repertoire of methodological tools. Keywords: interpretative approach, integral theory, subjectivity of politics, narrative of politics, political man Każda małpa może sięgnąć po banana, ale tylko ludzie potrafią sięgnąć gwiazd. Ramachandran, 2012, s. 28 Badania politologiczne, podobnie jak wszystkie inne strategie poznawcze aspirujące do spełnienia kryterium naukowości, oparte są na wyborach filozoficznych -przede wszystkim ontologicznych i epistemologicznych. W tym zaś względzie założenia dotyczące właściwości polityki jako przedmiotu badań korelują z konkretnymi wyborami metodologicznymi. Nie inaczej jest także z zaproponowa-teoria polityki 4 | 2020 s. 167-182
doi:10.4467/25440845tp.19.022.11788 fatcat:hqdrqqbo2ndallhyijjxfkzfcq