KİMMER'LERİN ANADOLU'YA GİRİŞLERİ VE M. Ö. 7 NCİ YÜZYILDA ASUR DEVLETİNİN ANADOLU İLE MÜNASEBETLERİ

Kadriye TANSUĞ
1949 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/dtcfder_0000000746 fatcat:7ncauty7yrd2tlxvrwlrdcpdhu