Morphometric parameters of Convallaria majalis L. in the conditions of different phytocenoses in the Yampil district of Sumy region
МОРФОМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ CONVALLARIA MAJALIS L. (CONVALLARIACEAE) У РІЗНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ШОСТКИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. V. Penkovska
2019 CHERKASY UNIVERSITY BULLETIN BIOLOGICAL SCIENCES SERIES  
Пеньковська Л. В. Сумський національний аграрний університет МОРФОМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ CONVALLARIA MAJALIS L. (CONVALLARIACEAE) У РІЗНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ШОСТКИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Охарактеризовано величини дев'яти статичних метричних та восьми статичних алометричних морфопараметрів рослин Convallaria majalis L. у восьми фітоценозах в умовах Шосткинського геоботанічного району Сумської області. Показано, що особини з різних рослинних угруповань, статистично достовірно
more » ... ся між собою величинами майже всіх розмірних показників. Установлено, що найбільші значення більшості статичних метричних морфопараметрів у рослин C. majalis припадають на угруповання Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae) -urticosum (dioici). Доведено, що у кожному фітоценозі формуються особини зі специфічною морфоструктурою. Для досліджуваних угруповань визначено характерні морфологічні ознаки рослин. Ключові слова: Convallaria majalis L., ценопопуляції, морфометричний аналіз, фітоценоз. Постановка проблеми. Для України вирішення завдань охорони біологічного розмаїття набуває особливого значення, оскільки тут зосереджено понад 5 тис. видів судинних рослин, що становить близько 35% відповідного флористичного різноманіття Європейського континенту. Дослідженнями останніх років зафіксовано тенденцію до суттєвого зменшення чисельності популяцій і обсягів ареалів, поширення цілої низки видів. Зокрема, на території України орієнтовно 9% судинних рослин перебувають під загрозою скорочення популяцій, і навіть, зникнення [1]. Проблема збереження фіторізноманіття безпосередньо пов'язана із питанням охорони та раціонального використання лікарських рослин. В Україні близько 85 відсотків лікарської рослинної сировини збирається в природних місцезростаннях. На жаль, внаслідок інтенсивного господарського використання угідь, заготівлі сировини без урахування норм та правил збору, природні запаси рослин із цілющими властивостями з кожним роком зменшуються [3]. Виживання лікарських рослин на тлі різноманітних видів антропопресії і, у підсумку, стале існування їхніх ценопопуляцій, значною мірою визначається здатністю особин адаптуватися до комплексу діючих еколого-ценотичних чинників. У свою чергу, в «сузір'ї адаптацій» часто важливу роль відграють морфологічні, прояв та механізм реалізації яких у багатьох видів рослин не є ґрунтовно дослідженими. Дослідження розмірних характеристик рослин є доцільним ще й тому, що морфометричні ознаки можуть використовуватись як діагностичні для визначення життєвості особин та популяцій, а також оцінки запасів лікарських рослин у різноманітних еколого-ценотичних умовах. В Україні осередком зростання багатьох видів лікарських рослин є Сумське Полісся і, зокрема, Шосткинський геоботанічний район. У свою чергу, одним із найпоширеніших видів лікарських рослин у цьому регіоні є Convallaria majalis L. (Convallariaceae). З врахуванням актуальності аспектів, зазначених вище, на теренах цього регіону було здійснене детальне вивчення стану популяцій C. majalis. та морфологічних ознак рослин, представлених у їхньому складі.
doi:10.31651/2076-5835-2018-1-2019-1-59-66 fatcat:yqdmezxqwzb6nbbmle2b64gtmi