Вивчення української хорової музики в процесі фахової підготовки студентів з КНР

Іван Мартиненко
2021 Professional Art Education  
У статті розглядається питання вивчення української хорової музики студентами з КНР на заняттях з хорового диригування та хорового класу. Встановлено, що сьогодні культурне середовище швидко змінюється і стає важливою умовою сучасного суспільства, що зумовлено освітньою міграцією. З'ясовано, що зростає взаємозалежність між усіма світовими регіонами, а культурне різноманіття є економічним, соціальним та культурним позитивом, який необхідно розвивати. Надається оцінка хорового мистецтва України,
more » ... ке є унікальним явищем світового масштабу та має багатовікову історію та традиційність. У статті охарактеризовано мету та завдання дисциплін «хорове диригування» та «хоровий клас».Розглянуто особливості навчальної роботи за цими дисциплінами, які відображені в індивідуальній формі навчання та мають сприяти формуванню якостей, що забезпечують реалізацію професійно-педагогічної діяльності, а також створюють максимально сприятливі умови для підготовки студентів-іноземців до роботи із хоровим колективом.
doi:10.34142/27091805.2021.2.01.07 fatcat:hupggjjob5funpezlxo776elea