CUMHURİYET İN İLK YILLARINDA ANAOKULLARI

M. SERHAN YÜCEL
2016 Journal of International Social Research  
Öz Okul öncesi dönem; kişinin sosyal ve fiziki açıdan hayata hazırlandığı evre olarak kabul edilmektedir. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde 19. yüzyıldan itibaren açılmaya başlayan okul öncesi eğitim kurumları da çocukları okula ve hayata hazırlama amacını gütmekteydi. Osmanlı Devleti'nde ise anaokulları, 1913 yılında ilkokulların birinci basamağı olarak açılmaya başlandı. Sayıları kısa sürede artan bu okullar, 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra faaliyetlerine devam etti. Ancak
more » ... riyetin ilk yıllarında bina, öğretmen ve ödenek sıkıntısı, ilkokullardaki eğitimde zorluklara yol açtı, bu nedenle anaokullarının en azından bir süreliğine ilkokullarla birleşmesine, daha doğru bir ifadeyle rafa kalkmasına karar verildi. Bu çalışmada cumhuriyetin ilk yıllarında anaokulları incelenmiş; cumhuriyetin ilanından ana okullarının kapanma sürecine girdiği 1926 yılına kadar geçen süre içindeki evreler değerlendirilmiştir. Abstract Pre-schooling period is believed to be the phase in which one gets ready for the life socially and physically. Established from the 19th century and on, the pre-school institutions in USA and some other European countries also used to aim getting children ready for the school and the life. Kindergartens in Ottoman Empire, on the other hand, were formed in 1913 so as to be the first stage of the elementary schools. Shortly after their establishment, these schools were a growing body, and continued with their actions after the proclamation of the republic in the year 1923. However, in the first years of the republic, shortages of buildings and funds caused some trouble in the elementary schooling. To solve this problem, it was decided that the kindergartens were to be merged with the elementary schools, that is, to be put aside. In this study, the kindergartens in the early republican period are reviewed; the phases they went throughout the period beginning with the proclamation of the republic and ending with their closure process in 1926 are considered.
doi:10.17719/jisr.20164317667 fatcat:ghsvwfq67jgqtn2sxywoqp5ypa