Sırbistan'da Aşılı Sürülerden İzole Edilen Enfeksiyöz Bronşitis Virus Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Komşu Ülkelerden İzole Edilen Suşlar İle Karşılaştırılması
Molecular Characterization of Infectious Bronchitis Virus Strains Isolated from Vaccinated Flocks in Serbia and Their Comparison with the Isolated Strains from Neighboring Countries

Bojana VIDOVIĆ, Milanko ŠEKLER, Dragan ROGAN, Dejan VIDANOVIĆ, Gordana NEDELJKOVIĆ, Aleksandar POTKONJAK, Miodrag RADINOVIĆ, Nikolina NOVAKOV
2018 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2018.20201 fatcat:xvfo4joo5zcivg64tgk64q67oq