HISTORICAL AND LEGAL RETROSPECTIVE OF WORLD MIGRATION PROCESSES

S.I. Zapara, O.V. Rohovenko
2020 Private and public law  
Приватне та публічне право 15 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО Запара С.І., доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету, трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення Роговенко О.В., аспірант кафедри приватного та соціального права Сумського національного аграрного університету УДК 342.7 Постановка проблеми. Історичне визнання того, що міграція та переміщення відбуваються в більш широких і довгострокових
more » ... азонах, у міру поглиблення процесів глобалізації ці трансформації набувають світового масштабу і провокують виклики національній безпеці, стабільності політичних систем, мають політичний та економічний контексти. Важливим для нашої держави є як приєднання до визнаних міжнародних механізмів регулювання міграційних процесів, так і адаптація національного законодавства до світових стандартів. З огляду на активізацію роботи з підготовки проєктів нормативно-правових актів та міждержавних угод, врахування досвіду минулого та планування адекватних дій на майбутнє дасть змогу вирішити багато важливих проблем у сфері світових міграційних процесів, адже наслідки міграційних змін можуть бути безпрецедентними. Формулювання мети та завдань дослідження. З огляду на вищенаведене, метою статті є дослідження історико-правової ретроспективи міжнародних міграційних процесів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам історико-правового аналізу світових міграційних процесів присвячували свої наукові доробки такі автори, як О.А. Малиновська [5], Н.М. Преображенська [6], О.Ф. Скакун, О.В. Тимощук, В.Х. Ярмакі [7], О.Н. Ярмиш [7] та інші. Разом із тим загострення проблем, що виникли у зв'язку зі спалахом COVID-19, який принципово змінив спосіб управління людською мобільністю, вимагає нового погляду на світові міграційні процеси та пошуку шляхів врегулювання ситуації. Основою для підготовки виважених управлінських рішень мають стати наукові дослідження міграційної сфери. Виклад основного матеріалу. Очевидно, що міграція відігравала ключову роль протягом багатьох років, формуючи світ таким, яким ми його знаємо нині. Явище міграції було незамінним для людських історій, культур і цивілізацій. Важливо визнати, що за неможливості отримати повну історію міграцій
doi:10.32845/2663-5666.2020.4.3 fatcat:wypbgnu54jca7b3jjc4r7vjsn4