Determination of related impurities in glimepiride tablets by the HPLC method

N. O. Savina, N. M. Ocherethyana, V. M. Britsun, N. V. Ostanina
2017 Vìsnik farmacìï  
Glimepiride is one of the modern and effective drugs that counteract diabetes mellitus type 2. Like other drugs glimepiride must comply with quality standards set by relevant government departments. Aim. To determine the content of related impurities in glimepiride tablets in order to assess the drug quality. Materials and methods. The study was performed by the reversed-phase HPLC with a spectrophotometric detector in the isocratic mode, in the UV-region of the spectrum. To determine
more » ... determine impurities the method of comparison with the solution having the known concentration of impurities and the active substance was used. Results and discussion. It has been shown that the drug contains ≤ 0.18 % of identified and unidentified impurities. Conclusions. The purity of the drug complies with the requirements of normative documents. Визначення методом ВЕРХ вмісту супутніх домішок у таблетках глімепіриду Одним із сучасних і ефективних ліків, що протидіють діабету 2-го типу, є глімепірид. Як і інші лікарські засоби, глімепірид повинен відповідати стандартам якості, встановленим уповноваженими державними установами. Мета роботи -здійснення контролю якості супутніх домішок таблеток глімепіриду. Матеріали та методи. Дослідження проводились методом обернено-фазової ВЕРХ на спектрофотометричному детекторі в ізократичному режимі з детектуванням в УФ-області спектра. Для визначення вмісту домішок був застосований метод порівняння з розчином, що має відому концентрацію домішок і основної речовини. Результати та їх обговорення. Показано, що лікарський препарат містить ≤ 0,18 % ідентифікованих та неідентифікованих домішок. Висновки. За перевіреним показником таблетки глімепіриду відповідають вимогам нормативних документів. Ключові слова: глімепірид; таблетки; контроль якості; цукровий діабет 2-го типу; ВЕРХ; супутні домішки
doi:10.24959/nphj.17.2141 fatcat:x4en32l4wvcsjf6n4ayay4zjiu