Should we still examine our patients?

Karlo Golubić
2017 Cardiologia Croatica  
12(1-2):3. SAŽETAK: Mnogi se liječnici danas nekritično oslanjaju na rezultate dijagnostičkih pretraga, što rezultira daljnjim nepotrebnim pretragama ili zahvatima. Ovaj rad prikazuje zašto to nije dobro i kakve su posljedice takve prakse. SUMMARY: Many physicians today rely uncritically on the results of diagnostic tests, resulting in further needless examination and interventions. This article shows why this is incorrect and what the consequences of such practices are. KLJUČNE RIJEČI: lažno
more » ... ČNE RIJEČI: lažno pozitivan rezultat, pozitivna prediktivna vrijednost, kliničke vještine. KEYWORDS: false positive results, positive predictive value, clinical skills. CITATION: Cardiol Croat. 2017;12(1-2):3-5. | DOI: http://dx.
doi:10.15836/ccar2017.3 fatcat:6tcjejenxvgohipafcflmkzekq