Gelatin microcapsules for enhanced microwave tumor hyperthermia

Qijun Du, Changhui Fu, Jian Tie, Tianlong Liu, Linlin Li, Xiangling Ren, Zhongbing Huang, Huiyu Liu, Fangqiong Tang, Li Li, Xianwei Meng
2015 Nanoscale  
doi:10.1039/c4nr07104b pmid:25613756 fatcat:5rlqlav4bra43b4mjydavv2lka